USA-prep

Förberedelserna är i full gång för den stundande USA resan. Gissa om vi har resnerver!

UK Toydog championship show England, 26 mars 2005

Ch PREFIX HOLD YOUR HORSES tog sitt fjärde Engleska cert under rasspecialisten Tina Dixon och
reserv i open bitch var hans dotter Gib Jun Ch PREFIX REALLY SOMETHING

X