Prefix Pretty Woman 1995-2005

Till vår stora sorg meddelar vi att Julia, Prefix Pretty Woman, 
slutade sina dagar 27:e juli nästan 10 år gammal.

Saknaden är enorm en liten hund i formatet där det vackra satt på insidan. 

Vi vet att många sörjer att aldrig träffa denna fantastiska lilla hund mer.

X