Röda dvärgtaxar

Från vänster Lotta Karlsson med Edna (Prefix Rose Of Eden). Gun Welander med ”pappatax” Herman (Ch.Karlia’s Backpacker). Gunilla med ”mammatax” Meg (Dualis Omega) och sist i raden Rebecca med Katrin (Prefix Longstemmed Rose). Bilden tagen på utst i Norrköping maj – 19 där Edna som enda dvärg tog ck och BIR.
Så glad över denna härliga bild.

X