Prefix Willy With The Wig 1995-2008

NORD S DK FIN CH JWW -96 EUJW -96 KBHV -96
PREFIX WILLY WITH THE WIG
1995-2008
Wilmer har lämnat oss. Alltid tätt i hälarna på matte och missade aldrig en utställningsresa. WIlmer var valparnas läromästare här hos Prefix i allt från hur man charmar valpspekulanter till hur man uppför sig på utställning.
Han kommer alltid att vara saknad.Han blev far till 8 champion, alla hans barn ärvde hans otroligt trevliga temperament.
 
Höjdpunkten i utställningskarriären var förstås när blev World Winner med BIR och BIG-3 i Wien -96. En oförglömlig utställning!.

 

NORD Swe Dan Fin CH JWW -96 EUJW -96 KBHW -96
PREFIX WILLY WITH THE WIG
1995-2008
Wilmer has left us. Always close behind mummy’s feet and never missed a show trip. Wilmer was the puppies’ mentor here at Prefix in everything from how to charm puppy buyers to how to behave at shows.
He will alwasy be missed. He was father of 8 champions, all his children inherited his incredible wonderful temperament.
 
The highlight of his career was of course when he was World Winner with BOB and group 3 in Vienna -96. A unforgetable show!.
X