Ingrid avgår

Med djupaste beklagande konstaterar jag Ingrid Broqvists avgång som ordförande. Ingrid har gjort ett enormt arbete för rasen under sin tid som ordförande. Det har varit ett kolossalt roligt och inspirerande styrelsearbete under hennes ledning, där hon dragit det tunga lasset, något hon gjort med glädje och utan klagan. Hela tiden med ett mål, att rädda kinesen för framtiden.

Samtidigt har hon sett till att alla regler följts och slagit vakt om ekonmin. Det är en ytterst välskött klubb hon lämnar över. 

Jag hoppas att den nya styrelsen förstår att axla detta stora ansvar.

X