Vänersborg 2004

Tiden har inte stått stilla medan vi varit ute i Europa. På hemmaplan har Gunilla Skafar hållit ställningarna med den äran. I Vänersborg 11/6 för Ove Germundsen tog hon BIR med Int S DK Ch PREFIX HOT GOSSIP och som grädde på moset Cert BT-2 med PREFIX MARIA MAGDALENA som sakta men säkert närmar sig sitt championat. Vi GRATTAR. 

X