Om Absolutely Fabulous

Dessa fantastiska rader som fick mig att fälla en tår skrev Andrew Brace i KENNEL GAZETTE sep -03 (Engelska Kennel Klubbens tidskrift)
Ett special nummer om kinesen.
…….I have had the pleasure of judging several more equally memorable Chinese Cresteds. Int Nord Fin Lux Ch PREFIX ABSOLUTELY FABULOUS, bred in Sweden by Gunilla Agronius, is the first that springs to mind. I judged this pink spotted glamour puss at various stages of development in Europe and Scandinavia and found her impossible to ignore whenever I met her. She screamed the breed and had that charisma and accuracy of footfall that all great dogs possess. She came over to the UK and won a CC at Crufts and has now produced some exciting children, one of which won the champion stakes class under me this year at the United Kingdom Toydog Show. For her utter type, quality and presence she will probably remain in my memory as the most unforgettable.

Fritt översatt;
Har jag haft nöjet att döma åtskilliga fler minnesvärda Chinese Cresteds. Int Nord Fin Lux Ch PREFIX ABSOLUTELY FABULOUS, uppfödd i Sveriga av Gunilla Agronius, är den första jag kommer att tänka på. Jag dömde denna rosaspottade glamorösa sötnos i varierande stadier av utveckling i Europa och Skandinavien och det var omöjligt att förbise henne närhelst jag stötte på henne. Hon utstrålade rastyp och hade den karisma och precision i steget som alla tophundar har. Hon kom över till UK och vann Cert (BT) på Crufts och har nu haft en kull spännande valpar, där en vann champion stakes klassen för mig på United Kingdom Toydog Show. För hennes absoluta typ kvalitet och utstrålning (attityd) kommer hon förmodligen att vara den för mig mest oförglömliga.

X