MyDog GÖTEBORG 10/1 2010 Domare: Mrs F. Somerfield

>Prefix Singapore Sling

Så är det då igång igen. BIR blev P. SINGAPORE SLING. P. REALLY SOMETHING BT-2, P. X-MAS GIFT BT-3 ett snäpp från championatet, men den som väntar på något gott! P. HILARY CLINTON BT-6.

Prefix Hilary Clinton

BOB P.SINGAPORE SLING

BB-2 P. REALLY SOMETHING

BB-3 P.X-MAS GIFT

BB-6 P.HILARY CLINTON (pp)
X