Lilla Stockholm

>Påskafton firade vi som vanligt på Lilla Stockholm. 60 hundar var anmälda för rasspeialist Sue Dykes (Kashi) Skottland. BIR och sedemera BIG 5 blev vår Cruftsstjärna Cleo. Ch PREFIX SINGAPORE SLING blev BH-2.

We spent Easter as usual at Little Stockholm international show. 60 dogs entered under breed specialist Sue Dykes (Kashi) Scotland. BOB and Group 5 was our Crufts star Ch PREFIX REALLY SOMETHING. Ch PREFIX SINGAPORE SLING was 2nd best male.

X