"LILLA STOCKHOLM" 3/4/2010 Domare Ulf Braathen Dk

>

foto Lillemor Böös, BIS uppfödargrupp i Högbo Bruk 2009, domare Per Svarstad.

BIS BIS BIS BIS BIS BIS BIS

Vår uppfödargrupp med PREFIX ABRAHAM LINCOLN, P. SINGAPORE SLING, P.SWEDE SMELL OF SUCCESS och P. THE NAME OF THE GAME tog sig ända fram till första platsen.

Det är alldeles speciellt att vinna med en uppfödargrupp.

Best in show Breeders group at Stockholm International! PREFIX ABRAHAM LINCOLN, P. SINGAPORE SLING, P.SWEDE SMELL OF SUCCESS and P. THE NAME OF THE GAME

X