Edna, Meg och Katrin


Mina tre taxflickor, mamma Meg (Dualis Omega) i mitten Edna ( P. Rose Of Eden, lilla gul) t.v. 
Katrin (P. Longstemmed Rose, lilla svart) t.h. Pappa är Herman ( Karlia’s Backpacker) fotade denna fantastiska höstdag, småflickorna 6,5mån. Dessa tre förgyller min dag varje dag. Ett gott råd: skaffa tax!

X