AVESTA 15 Juni

>

domare Torbjörn Skaar
Det var inte bara tornadon som stormade in i ringarna i Avesta det gjorde också
CH PREFIX REALLY SOMETHING som blev BIR och senare BIG-2 för Paula Heikkinen-Lehkonen och PREFIX THE NAME OF THE GAME som blev BIR-valp.

judge Torbjörn Skaar
It wasn’t only the tornado that stormed into the rings at Avesta so did also Ch PREFIX REALLY SOMETHING who was BOB and later group 2 under Paula Heikkinen-Lehkonen and PREFIX THE NAME OF THE GAME who was BOB puppy.

X