ASKERSUND SKK INT 10/8 -08 domare Anki Johansson

>Vått Vått Vått men en bra dag för PREFIXARNA.
IGEN BIR och BIM
BIR INT Ch PREFIX HOT GOSSIP p/p
BIM Int Ch Ww-08 PREFIX SINGAPORE SLING

BT-2 Int Ch PREFIX SWEDE SMELL OF SUCCESS
BT-4 Cert PREFIX THE NAME OF THE GAME (Hurra)

BH-2 Int Ch PREFIX TRAFALGAR p/p

BIR Avelsgrupp med Int Multi Ch PREFIX ABSOLUTELY FABULOUS
BIR Uppfödargrupp

Wet Wet Wet but still a very successful day for PREFIX
BOB and BOS AGAIN !
BOB Int Ch PREFIX HOT GOSSIP p/p
BOS Int Ch Ww-08 PREFIX SINGAPORE SLING

BB-2 Int Ch PREFIX SWEDE SMELL OF SUCCESS
BB-4 CAC PREFIX THE NAME OF THE GAME (her first)

BD-2 Int Ch PREFIX TRAFALGAR p/p

BEST PROGENY GROUP with Int Ch PREFIX ABSOLUTELY FABULOUS
BEST BREEDERS GROUP

X