ÅRETS UPPFÖDARE 2010 BREEDER OF THE YEAR

>

För 12:e gången har vi blivit årets uppfödare. Vi har fött upp och/eller ägt 56 Chinese Crested Champions och 6 hundar har vunnit 7 VärldsVinnar titlar. I år har PREFIXARE ställts ut på 34 utställningar i Sverige. På 5 st har vi blivit BIR och BIM, på 16 st st BIR eller BIM. I uppfödarklass har vi 19 BIR, 3 BIS på SKK utställningar och BIS på båda specialerna. Vi kom på 6:e plats på SKK:s uppfödarlista.

We are Breeder of the year for the 12th time. We have bred and/or owned 56 Crested champions. 6 dogs have won 7 World Winner titles. Last year PREFIX dogs were entered to 34 shows in Sweden. We won BOB and BOS 5 times, BOB or BOS 16 times. We won breeders class 19 times with 3 BIS at Kennel Club shows and BIS at the 2 Clubshows. We finished in the 6th place on the Swedish Kennelklubb breeders list all breeds.
X