ÅRETS UPPFÖDARE 2009 BREEDER OF THE YEAR

>

BIS Uppfödargrupp 2009 Högbo Bruk, domare Per Svarstad, foto Lillemor Böös.

Årets Uppfödare för 11:e gången!!!

Vi har fött upp eller ägt 51 kines-champions och fött upp 5 kineser med 6 Världsvinnartitlar.

I år blev PREFIX BIR och BIM på 18 utställningar och BIR eller BIM på 11 st.

Totalt ställde vi ut i Sverige på 30 utställningar.

PREFIXARE ställdes på 3 utställningar i Belgien, 6 i England, 1 i Holland, 2 i Danmark och 4 i USA.

Vi har haft 23 1:a pris belönade uppfödargrupper. Vid 2 tillfällen blev vi BIS på SKK utställning och 1 gång BIS-5. Dessutom blev vi BIS uppfödargrupp på årets två specialer.

Breeder of the year for the 11th time. We have bred or owned 51 Crested champions and we have bred 5 Cresteds with 6 WorldWinner titles.

This year PREFIX was BOB and BOS 18 times and BOB or BOS 11 times.

We showed at 30 shows in Sweden

PREFIX dogs were shown at 3 shows in Belgium, 6 in England, 1 in Holland, 2 in Denmark and 4 in the US.

We have had 23 1st prized breeders group including BIS breeders group at the two club shows.
X